Om Servicepunkt1 AS

Servicepunkt1 AS er et serviceverksted som spesialiserer seg på grunnleggende service og vedlikehold. Vi skifter alle filter og væsker som inngår i servicebeskrivelsen for din bil m.m.

Servicepunkt1 AS har valgt å være et rent serviceverksted fremfor et autorisert bilverksted siden de reduserte investeringene gir oss muligheten til å tilby servicetjenester til helt andre priser enn de autoriserte bilverkstedene.

Det vil si at vi ikke er et autorisert bilverksted som utfører reparasjoner der man trenger godkjenninger i verkstedforskriften, men kun hjelp med alle filter og væsker bilen trenger.

Ref. Forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften) §6b Unntak fra krav til godkjenning.

Enkle reparasjoner og utskiftinger som ikke omfatter bærende konstruksjoner og vitale deler på kjøretøyet, herunder også mindre justeringsarbeid utført i naturlig sammenheng med gjennomføring av tester.

Hvem er vi:

Øyvind Berg

Daglig leder og styreleder

epost: berg@servicepunkt1.no

Henning M. Myhrvold

Verksted og produktansvarlig

epost: myhrvold@servicepunkt1.no